:: باسمه تعالي::

سايت كانون محبين اهل بيت (عليهم السلام ) روستاي چارك در آينده اي نزديك راه اندازي خواهد شد . به همين جهت از تمامي دوستاني كه تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود تا مراجعه به اين صفحه و مشاهده ليست موجود در هر زمينه اي كه مي توانند همكاري نمايند .

.:: با تشكر ::.

 پست الكترونيك : shoghe.wesal@gmail.com   

تلفن تماس : 09127512102

كانون محبين اهل بيت (عليهم السلام )  مسجد جامع الزهراء چارك

     

شهــيد عبــاس فـقـيه

   

 

همسفـر دلهـا

 

آنكه با روح خدا همسفر دلها بود

آنكه در خلوت انديشه خود با ما بود

 

سيرتي داشت كه در پرده صورت ننشست

صورتي داشت كه صورتگر از او پيدا بود

 

بينشي داشت كه ناديده خدا را مي ديد

دانشي داشت كه روشنگر هر اعمي بود

 

همه دانند , ولي او زخدا مي دانست

همه گويند , ولي او زخدا گويا بود

 

خشك مغزان خطا رفته به دنبال سراب

تشنه مردند , به هر وادي او دريا بود

 

آن شب قدر كه بي ما به خدا مي پيوست

با همه بودن ما روح و دلش تنها بود

 

زنده با عشق خدا بود و بقا يافت به مرگ

مردني داشت كه چون زندگيش زيبا بود